Členská základňa a kluby Akademik TU Košice

Klub, oddiel počet členov z toho   počet členov z toho   počet členov z toho   počet členov z toho   počet členov z toho   počet členov z toho  
    študenti mládež
do 18 r.
  študenti mládež
do 18 r.
  študenti mládež
do 18 r.
  študenti mládež
do 18 r.
  študenti mládež
do 18 r.
  študenti mládež
  2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005
atletika 232 25 144 240 28 129 225 13 134 237 16 144 222 22 142 212 23 134
bedminton 37 5 30 35 2 25 46 15 22 49 8 30 40 5 27 40 5 28
florbal 98 35 55 96 34 56 98 25 64 68 25 43 72 24 48 70 20 45
horolezectvo             26 4 2 23     35 5   61 3  
jachting 35 5 13 35 4 10 35 3 17 48 2 17 58 4 23 126 4 20
kanoistika 74 10 7 60 7 6 58 8 9 54 8 4 56 7 4 49 12 4
karate 32 7 12 36 4 16 41 3 22 40 4 20 28 4 16 28 3 16
lukostreľba                         6 6   6 3  
orientačný beh 112 33 30 98 28 25 94 21 27 91 19 31 84 14 32 78 14 32
potápanie 9     10     12   2 11     12   2 12 2  
power sport 28 10 2 30 5 1 30 10 4 30 10 2 35 10 5 35 10 5
priatelia prírody 20 3 12 20 2 13 20 2 13 20   15            
racketlon 16 5   16 5   14 12                    
softball, baseball 68 9 22 35 2 3 42 5 11 55 5 26 44 2 20 63 3 38
šachy       30 4 1 17     15   1            
šport pre všetkých 35 22 3 42 22 3 35 25 3 44 15 15 89 21 39 67 11 32
taekwondo                         12 12   12 7 1
vodné pólo 30 3 27 34 3 21 32 6 14 42   31 30 5 20 54 8 40
volejbal 14 12   12 10   15 15   15 15   17 16   20 20  
wellness                   27                
S p o l u : 840 184 357 829 160 309 840 167 344 869 127 379 840 157 378 933 148 395

 

Informačný redaktor: Ing. Miroslav Lakatoš
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk