AKADEMIK TU KOŠICE , Watsonova 4a, 040 01 KOŠICE
IČO: 35512644

telefón: 6022558
penažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s., Košice, číslo účtu: 0109254274/0900
0445592053/0900 (štátny rozpočet)
ATLETIKA   JACHTING  
POWER SPORT    
  SOFTBAL   
 
Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk
Dve percentá z dane na Pravda.sk