Členská základňa a kluby Akademik TU Košice

Klub, oddiel počet členov z toho   počet členov z toho   počet členov z toho   počet členov z toho  
    študenti VŠ žiaci ZŠ+
študenti SŠ
  študenti VŠ žiaci ZŠ+
študenti SŠ
  študenti VŠ mládež
do 18 r.
  študenti mládež
do 18 r.
  2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010
atletika 189 28 73 175 40 70 227 40 117 232 25 144
bedminton 66 44 20 44 16 23 45 16 24 37 5 30
florbal 130 88 40 95 35 52 104 31 68 98 35 55
jachting 48 8 14 37 6 8 35 5 13 35 5 13
kanoistika 87 11 3 88 11 2 72 12 2 74 10 7
karate 31 4 11 36 8 14 32 7 10 32 7 12
orientačný beh 119 38 24 121 36 23 127 35 31 112 33 30
potápanie 12     9     9     9    
power sport 26 7 3 27 7 3 30 8 2 28 10 2
priatelia prírody 15 7 5 15 3 7 17 4 7 20 3 12
racketlon 9 5   16 5   16 5   16 5  
softball, baseball 45 7 13 65 9 20 68 9 22 68 9 22
šport pre všetkých 36 30 2 48 35 3 51 29 7 35 22 3
vodné pólo 17   12 30   12 23 3 2 30 3 27
volejbal 12 10   5     10 6   14 12  
S p o l u : 842 287 220 811 211 237 866 210 305 840 184 357
Členská základňa 2005-2010              

 

Atletika

  Atletika - foto

Atletický oddiel Akademik TU Košice

Tréningové miesto
Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A

Riadiaci výbor
Predseda
Ing.Vladislav Vovčko
Členovia výboru
Mgr. Marián Prezbruchý
Ing. Štefan Hrušovský
MUDr. Ján Sedlák
Roman Žiga
Dušan Veľký

Kontakt
Atletický oddiel Akademik TU Košice
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Telefón: (421) 0904 832 089
E-mail: akademik.atlet@tuke.sk
http://www.tuke.sk/aoatu/

Jachting

  Jachting - foto

Jachtklub ATU Košice

Tréningové miesto
v jeseni a zime - telocvične TU KE
jar a leto - Domaša, Šírava, Bukovec

Riadiaci výbor
Predseda
Ing. Pavol Lopuchovský
Členovia výboru
Ing. Pollák Jozef
Beránková Iveta
Ing. Beránek Karol
Ing. Jáš Ján

Kontakt
Ing. Pavol Lopuchovský
Telefón: (421) 0903 655 253
E-mail: lopuchovskygalop@gmail.com
http://www.surfclub.sk/, http://www.svk1.com/, http://www.sailing.sk/

Kanoistika

KAnoistika - foto

KAMIKSE - klub vodákov ATU Košice

Tréningové miesto
klubovňa Popradská 58 - utorok o 20:00
lodenica na Aničke (neďaleko Ťahanovského mosta)

Riadiaci výbor
Predseda
Ing. Branko Bugorčík
Členovia výboru
Ing. Matej Koperdák
Ing. Denisa Žolková
Ing. Michal Žolko
Mgr. Peter Pataki

Kontakt
Ing. Branko Bugorčík
E-mail: branko@kamikse.sk, klub@kamikse.sk
http://www.kamikse.sk/

Karate

  Karate - foto

Klub karate ATU Košice

Tréningové miesto
VŠ internáty, Jedlíkova 7, Košice - každý utorok a štvrtok, 16:30 - 18:00
štadión TU Košice, Watsonova 4/A, Košice - júl, august

Riadiaci výbor
Predseda
Vladimír Šolc, 2. Dan
Tajomník klubu
Vladimír Chladný, 1. Dan
Hlavný tréner
Dušan Silváši, 2. Dan

Kontakt
Telefón: (421) 0903 455 189 - Vladimír Šolc, 0903 134 137 - Dušan Silváši
E-mail: solc.vlado93@gmail.com
http://www.tuke.sk/karate

Orientačný beh

  Orientacny beh - foto

Klub orientačného behu ATU Košice

Tréningové miesto
v terénoch v okolí Košíc
spoločné tréningy: utorok (mapový tréning) - viď klubová stránka - tréningy
streda, piatok, sobota- zraz - klubová šatňa - b.Němcovej
V zimnom období využívame pre tréningový proces telocvične.

Riadiaci výbor
Predseda
Ing. Jozef Pollák
Členovia výboru
Ing. Elena Belicová
Ing. Jana Macinská
Mgr. Judita Sádecká
Mgr. Jana Slámová
Ing. Zdenko Roháč
Ing. Martin Velgos

Kontakt
E-mail: akademik.ob@tuke.sk
http://www.tuke.sk/obeh/

Power sport

   

PSC - ATU Košice
Power Sport Club zastrešuje aktivity v silových športoch:
kulturistika, silový trojboj, armwrestling, fitness

 

Riadiaci výbor
Predseda
Tibor Kvačkaj

Kontakt
Telefón: (421) 055 602 41 98
E-mail: tibor.kvackaj@tuke.sk
http://psc.webpark.sk/

Softbal

Softbal - foto

Akademik TU CROWS Košice
Oddiel softballu a baseballu

Tréningové miesto
Softbalové a basebalové ihrisko na Vysokoškolskej 4, Košice

Riadiaci výbor
Čestný prezident
Ján Dolobáč
Predseda
Viliam Horňák
Podpredseda
Marek Vajda
Členovia výboru
Viktor Hrabovský - pokladník
Peter Palaščák - hlavný tréner mužov
Gabriela Monokova - hlavný tréner žien
Slavomír Vadoc - technický vedúci

Kontakt
Telefón: (421) 0905 341 027
E-mail: vh@mvlstroj.sk
http://www.crows.sk

Šport pre všetkých

   

Šport pre všetkých:
aerobic
basketbal
bedminton
futsal
plávanie
tenis
stolný tenis
volejbal
beachvolejbal

 

Riadiaci výbor
Predseda
Mgr. Peter Murín

Kontakt
Telefón: (421) 0940719196
E-mail: peter.murin@tuke.sk

 

Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk